• czerna1.jpg
  • odra.jpg
  • rzepak.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna2.jpg
Start
środa, 20 września 2017
INFORMACJA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
środa, 19 lipca 2017
altMarszałek Województwa Dolnośląskiego pismem znak: DOW-S-IV.7222.20.2017.LS, z dnia 14 lipca 2017 r. informuje, że w wyniku przeprowadzonego na wniosek KGHM Polska Miedź S.A., 59-301 Lubin, ul. M. Skłodowskiej–Curie 48 postępowania w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr PZ 83/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. znak: SR.II.6619/W130/6/2007 (ze zmianami) udzielającej pozwolenia
Więcej…
 
ROZPOCZĘŁY SIĘ PRACE BUDOWLANE NA DRODZE W M. SŁONE
środa, 19 lipca 2017
altRozpoczęły się roboty budowlane na zadaniu pn. „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Słone.” Przedmiotem zadania jest remont drogi gminnej na odcinku ponad 250 mb. W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna (warstwa wyrównawcza i warstwa ścieralna) wraz ze wzmocnieniem krawędzi jezdni oraz poboczami z kruszywa łamanego bądź destruktu bitumicznego. Ponadto w pasie drogi gminnej ramach zadania zostanie wykonany  chodnik z kostki betonowej na odcinku ponad 300 mb. wraz z jego zaniżeniem na długości zjazdów do posesji. Odwodnienie drogi zostanie zapewnione poprzez zastosowanie spadków podłużnych i poprzecznych.

Koszty wykonania w/w zadania to kwota blisko 245.000 zł. Na to zadanie Gmina Żukowice pozyskała dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2017  w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w kwocie 25.600 zł.
Więcej…
 
MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NIELUBI
wtorek, 18 lipca 2017
altTrwają prace remontowe w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej w Nielubi, w którym znajduje się punkt przedszkolny prowadzony przez Fundację Porozumienie Wzgórz Dalkowskich. Remont obejmuje wymianę pieca centralnego ogrzewania, wymianę instalacji centralnego ogrzewania w części budynku oraz wymianę instalacji elektrycznej. Wartość wykonywanych prac to kwota 50 000,00 zł brutto. Jest to pierwszy etap prac finansowany przez Gminę Żukowice. Drugi etap prac prowadzony będzie przez Fundację Porozumienie Wzgórz Dalkowskich, w którego zakresie jest min. szpachlowanie ścian, usunięcie boazerii, malowanie, wymiana podłóg. 
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
środa, 12 lipca 2017
altIMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało w dniu 12.07.2017 r. ostrzeżenie meteorologiczne :

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem i silnym wiatrem
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 16:00 dnia 12.07.2017 do godz. 24:00 dnia 12.07.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.
Więcej…
 
WAKACJE Z RODZINĄ W M. KAMIONA
środa, 12 lipca 2017
altW niedzielę 9 lipca 2017 r. w miejscowości Kamiona odbył się festyn rodzinny z cyklu "WAKACJE Z RODZINĄ" organizowany pod patronatem Wójta Gminy Żukowice.

Dla mieszkańców miejscowości Kamiona zostało przygotowanych mnóstwo atrakcji, nagród, gier i zabaw integracyjnych, a na najmłodszych czekały dmuchane zamki i zjeżdżalnie. Organizatorzy zaaplikowali dzieciom dużą dawkę humoru. Na festyn przybyło wiele dzieci ze swoim rodzicami i opiekunami. Organizowane „Wakacje z rodziną” są dla mieszkańców gminy Żukowice okazją, aby aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu w gronie rodziny i znajomych.
Więcej…
 
KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN
poniedziałek, 10 lipca 2017
altKomunikaty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, oddział w Głogowie O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN.

Chwaścik buraka - burak
Mszyca kapuściana - kapusta
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA ZASTĘPSTWO
poniedziałek, 10 lipca 2017
altWójt Gminy Żukowice ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żukowice. Stanowisko: Podinspektor ds. gospodarki wodno-ściekowej – 1 etat.
Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
poniedziałek, 10 lipca 2017

altIMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało w dniu 10.07.2017 r. ostrzeżenie meteorologiczne :

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/2
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 09:00 dnia 10.07.2017 do godz. 24:00 dnia 10.07.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 35
mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywami wiatru do 110 km/h. Lokalnie grad.

Więcej…
 
ZAKOŃCZYŁ SIĘ REMONT ŚWIETLICY W DOMANIOWICACH
poniedziałek, 10 lipca 2017
altZakończyły  się prace remontowe w świetlicy wiejskiej w miejscowości Domaniowice. W ramach zadania wykonano m.in. remont tynków wewnętrznych i sufitowych, izolację (wewnątrz) stropu i dachu, wymianę podłóg parteru i poddasza. Rozbudowana została istniejąca instalacja elektryczna oraz wykonano instalację ogrzewania elektrycznego. Ponadto wykonano termomodernizację całego budynku. Dziś ten obiekt wygląda pięknie. Wartość zadania to kwota ok. 70.000,00 zł.  Wykonawcą zadania była firma wyłoniona w przetargu publicznym tj. Zakład Budownictwa Ogólnego Henryk Kowalczykowski, Jacek Kowalczykowski ze Wschowy.
Więcej…
 
GMINA DOFINANSUJE BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
piątek, 07 lipca 2017
altWójt Gminy Żukowice informuje, że został uruchomiony program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców na terenie Gminy Żukowice.
 
Zasady przyznawania dotacji:

1. O dofinansowanie mogą ubiegać się:
1) osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do władania nieruchomością, na której realizowane będzie przedsięwzięcie,
2) wspólnoty mieszkaniowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
piątek, 07 lipca 2017
altIMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało w dniu 07.07.2017 r. ostrzeżenie meteorologiczne :

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 11:00 dnia 07.07.2017 do godz. 01:00 dnia 08.07.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 40 mm, oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.
Więcej…
 
KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN
piątek, 07 lipca 2017
altKomunikaty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, oddział w Głogowie O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN.

B
ielinek kapustnik-kapusta

Bielinek rzepnik-kapusta
Omacnica prosowianka-kukurydza

Więcej…
 
PRZYGOTOWUJEMY NOWY PLAC ZABAW W KROMOLINIE
piątek, 07 lipca 2017
altZakończyła się realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie terenu pod plac zabaw w m. Kromolin” Teren pod plac zabaw został wykorytowany, ułożona została warstwa geowłókniny i  nawieziony został  piasek na teren całego placu. Dodatkowo teren został w całości ogrodzony. Na obecnym terenie znajdują się już dwa nowoczesne urządzenia zabawowe, a gmina planuje już dostawienie nowych urządzeń.  Koszt realizacji zadania  to kwota 35.000,00 zł.
Więcej…
 
USUWANIE AZBESTU
czwartek, 06 lipca 2017
altTrwają prace, polegające na „Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice” w roku 2017.

Wyroby zawierające azbest zostaną usunięte z terenu 7 nieruchomości.

Prace będą polegały na:
1) demontażu, opakowaniu, załadunku i transporcie na przystosowane do tego celu składowisko odpadów wyrobów zawierających azbest, w przewidywanej ilości ok. 4,40 Mg,
2) zebraniu, opakowaniu, załadunku i transporcie na przystosowane do tego celu składowisko odpadów zalegających na nieruchomościach wyrobów i odpadów zawierających azbest, w przewidywanej ilości ok. 15,20 Mg.
Więcej…
 
WAKACJE Z RODZINĄ W M. KAMIONA
środa, 05 lipca 2017
alt09 lipca roku 2016 o godzinie 16:00
w miejscowości Kamiona
(przy świetlicy wiejskiej) odbędzie się
piknik rodzinny
pod patronatem Wójta Gminy Żukowice

pn. “Wakacje z rodziną”.
 
W programie zaplanowano gry i zabawy z udziałem animatorów, konkursy z nagrodami oraz poczęstunek.  
 
                        
    Serdecznie zapraszamy !!!
 
ZAKOŃCZONO PRACE BUDOWLANE NA DRODZE W M. CZERNA
środa, 05 lipca 2017
altZakończono prace budowlane na drodze wewnętrznej w m. Czerna  - od zamku w kierunku miejscowosci w ramach zadania pn.:  „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Czerna.”

W ramach zadania  wykonano drogę  o długości  153 mb i szerokości 4m – 7,3 m wraz z poboczami z frezowiny o szerokości. W celu odwodnienia drogi zastosowano spadki podłużne i poprzeczne sprowadzające wody opadowe i roztopowe w tereny zielone oraz do najbliższych studzienek kanalizacji deszczowej.
Więcej…
 
OGŁOSZENIE O AWARII
wtorek, 04 lipca 2017
altUrząd Gminy Żukowice informuje, iż w dniu: 
05.07.2017r. (środa) nastąpi przerwa w dostawie wody pitnej w godzinach:
 
od 09:00 do14:00
 
w miejscowości Kromolin w związku z nagłą awarią
Więcej…
 
TRWAJĄ PRACE REMONTOWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRZEGU GŁOGOWSKIM
poniedziałek, 03 lipca 2017
altW połowie czerwca rozpoczęły się prace związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim, które stanowią pierwszy etap zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nielubi oraz Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim w Gminie Żukowice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.

Wartość całego projektu to kwota ponad 5 mln zł.  z czego dotacja wynosi 2. 272 640,44 zł. Pozostała kwota ponad  2.777.000, która zostanie pokryta ze środków własnych gminy.
Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
czwartek, 29 czerwca 2017
altIMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało w dniu 29.06.2017 r. ostrzeżenie meteorologiczne : 

Zjawisko/Stopień zagrożenia:  Burze z gradem/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 08:00 dnia 29.06.2017 do godz. 21:00 dnia 29.06.2017
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: Burze z gradem 90%, Intensywne opady deszczu 90%
Więcej…
 
ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
czwartek, 29 czerwca 2017
altWójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za  rok 2016. Tak zdecydowali Radni Gminy Żukowice podczas sesji Rady Gminy Żukowice, która odbyła się w dniu 28.06.2017 r.. Radni pozytywnie ocenili pracę Wójta w 2016 r. i jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium.
 
Gratulacje oprócz Radnych Rady Gminy składali  kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Żukowice oraz Sołtysi. Dziękuję wszystkim radnym oraz sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy oraz dyrektorom i pracownikom wszystkich jednostek organizacyjnych. Wszyscy wspólnie wykonaliśmy bardzo dobrą pracę na rzecz mieszkańców Naszej Gminy i to absolutorium jest efektem tej pracy   – powiedział Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 151
Top! Do góry