• odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
  • rzepak.jpg
  • chaber.jpg
Start
środa, 22 listopada 2017
REMONT DROGI I BUDOWA CHODNIKA W M. NIELUBIA
piątek, 25 sierpnia 2017
altWójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn informuje, że Gmina Żukowice podpisała umowę z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: „Remont drogi i budowa chodnika w m. Nielubia” – etap 4.  Przedmiotem zadania jest  przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika o długości 138 m w ciągu drogi gminnej nr 100046 D (droga k. SKR) w m. Nielubia. Budowa chodnika zostanie wykonana z kostki betonowej (szarej) wraz z jego obniżeniem na długości istniejących zjazdów do posesji (kostki czerwonej), chodnika o konstrukcji wzmocnionej na wysokości zjazdu do SKR, krawężnika betonowego, ścieku z kostki betonowej oraz regulacji wysokościowej studzienek.
Więcej…
 
NOWA DROGA I CHODNIKI W M. SŁONE
czwartek, 24 sierpnia 2017
altZakończyły się roboty budowlane na zadaniu pn. „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Słone.” Przedmiotem zadania był remont drogi gminnej na odcinku ponad 250 mb. W ramach zadania została wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna (warstwa wyrównawcza i warstwa ścieralna) wraz ze wzmocnieniem krawędzi jezdni oraz poboczami z kruszywa łamanego i destruktu bitumicznego. Ponadto w pasie drogi gminnej ramach zadania został wykonany chodnik z kostki betonowej na odcinku ponad 300 mb. wraz z jego zaniżeniem na długości zjazdów do posesji. Odwodnienie drogi zostało zapewnione poprzez zastosowanie spadków podłużnych  i poprzecznych.
Więcej…
 
UWAGA!!! ZNALEZIONO PSA!
czwartek, 24 sierpnia 2017

altNa terenie miejscowości Kłoda znaleziono bezdomnego pieska. Piesek dnia 22 sierpnia br. został umieszczony w schronisku we Wróblinie Głogowskim prowadzonym przez Gminę Miejską Głogów.

W schronisku została nazwana Jadzia. Jest bardzo przyjacielska i nie okazuje żadnej agresji w stosunku do ludzi i innych piesków.

Jeśli ktoś mógłby pomóc w ustaleniu właściciela lub chciałby zaadoptować naszego czworonoga prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 76 831 42 41 wew. 40 (Urząd Gminy Żukowice).

Galeria zdjęć

 
WARSZTATY TEATRALNE DLA DZIECI
czwartek, 24 sierpnia 2017
altMiło nam poinformować, iż już niebawem ruszamy z projektem Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku pn. "Teatr w moich rękach".

Więcej informacji na plakacie.
 
NOWY HARMONOGRAM ODPADÓW KOMUNALNYCH
środa, 23 sierpnia 2017
altUprzejmie informujemy, iż jest już ustalony nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Żukowice za okres wrzesień - grudzień 2017r.
Więcej…
 
ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
środa, 23 sierpnia 2017
alt
                  UWAGA MIESZKAŃCY!!!     
                                         
 
W dniu 13 września 2017 roku odbędzie się nieodpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (lodówki,pralki, telewizory, kuchenki, komputery, sprzęty na prąd lub baterie itp.) w związku z czym prosimy osoby posiadające zbędne przedmioty o dowóz w/w odpadów do wyznaczonych miejsc w godzinach

          od 10:00 do 12:00 w dniu 12 września 2017 r.
 
 
Więcej…
 
GMINA DOFINANSUJE BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
środa, 23 sierpnia 2017
altWójt Gminy Żukowice informuje, że został uruchomiony program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców na terenie Gminy Żukowice.
 
Zasady przyznawania dotacji:

1. O dofinansowanie mogą ubiegać się:
1) osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do władania nieruchomością, na której realizowane będzie przedsięwzięcie,
2) wspólnoty mieszkaniowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
 
2. Dotacja będzie udzielana na dofinansowanie inwestycji na nieruchomościach zabudowanych lub dla których zostało wydane ostateczne pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego, a które ze względów technicznych lub ekonomicznych nie mogą być podłączone do sieci kanalizacyjnej.
Więcej…
 
OGŁOSZENIE O AWARII
środa, 23 sierpnia 2017
altUrząd Gminy Żukowice informuje, iż w dniu: 
24.08.2017r. (czwartek) nastąpi przerwa w dostawie wody pitnej w godzinach:
 
od 09:00 do13:00
 
w miejscowości Kromolin w związku z pracami na sieci wodociągowej.
Więcej…
 
WAKACJE Z RODZINĄ W M.DOMANIOWICE
środa, 23 sierpnia 2017
altW niedzielę 20 sierpnia 2017r. w Domaniowicach odbył się festyn rodzinny pod patronatem Wójta Gminy Żukowice pn. „Wakacje z rodziną”. To już kolejny piknik rodzinny na terenie Naszej Gminy. Jak co roku obfitował on w wiele atrakcji i wydarzeń.  Dla mieszkańców Domaniowic zostało przygotowanych mnóstwo zabaw oraz gier z udziałem animatorów. Ponadto na najmłodszych czekały dmuchane zamki oraz mnóstwo nagród.
 
W tym dniu odbyło się również oficjalne otwarcie świetlicy po niedawno zakończonym remoncie. Uroczystość rozpoczęto przecięciem symbolicznej wstęgi przez najmłodszych mieszkańców Domaniowic.  Wójt Gminy podziękował za wkład mieszkańców i zaangażowanie w trakcie realizacji zadania. Jednocześnie podziękował za pomoc i trud w przygotowanie uroczystości i poczęstunku wszystkim mieszkańcom Domaniowic na czele z Panią sołtys i radną.  
Więcej…
 
OGŁOSZENIE O AWARII
poniedziałek, 21 sierpnia 2017
altUrząd Gminy Żukowice informuje, iż w dniu 22.08.2017r. (wtorek) nastąpi przerwa w dostawie wody w godzinach:
 
od 10:00 do13:00
 
w miejscowości DOBRZEJOWICE (dot. nieruchomosci od  nr 20 do 45),  w związku  z montażem zaworu na przyłączu wodociągowym.
Więcej…
 
ROZPOCZĘŁY SIĘ PRACE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA: KONSERWACJA ROWU MELIORACYJNEGO SD-4 OBRĘB BRZEG GŁOGOWSKI”
poniedziałek, 21 sierpnia 2017
altRozpoczęły się prace polegające na wykoszeniu skarp rowu, odmuleniu dna rowu oraz uporządkowaniu terenu na długości 1 830 mb w obrębie Brzeg Głogowski.  Na ten cel Gmina Żukowice pozyskała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Koszt realizacji zadania to kwota 37.000,00  zł z czego dotacja to kwota 22.200,00, natomiast wkład własny gminy to 14.800,00 zł. Planowane zakończenie prac to trzecia dekada września 2017 r.
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
piątek, 18 sierpnia 2017
altIMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało w dniu 18.08.2017 r. ostrzeżenie meteorologiczne : 

Zjawisko/Stopień zagrożenia:  Burze z gradem/2
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 22:00 dnia 18.08.2017 do godz. 08:00 dnia 19.08.2017
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Więcej…
 
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA CEZARY PRZYBYLSKI - INFORMUJE O PLANOWANYM REMONCIE DROGI 292 W BRZEGU GŁOGOWSKIM
czwartek, 17 sierpnia 2017
altW dniu dzisiejszym Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski wizytując Szkołę Podstawową w Brzegu Głogowskim na konferencji prasowej poinformował Wójta Gminy Żukowice Krzysztofa Wołoszyna, radnych i sołtysa wsi Brzeg Głogowski, iż mając na uwadze wieloletnie starania władz samorządu Gminy Żukowice oraz stan techniczny drogi Dolnośląska Służba Dróg i Kolei wyremontuje odcinek drogi 292 przebiegający przez miejscowość Brzeg Głogowski. Na  chwilę obecną przygotowywany jest Program Funkcjonalno Użytkowy i na jego podstawie ogłoszony zostanie jeszcze w tym roku przetarg na remont tej drogi.
Więcej…
 
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Z WIZYTĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRZEGU GŁOGOWSKIM
czwartek, 17 sierpnia 2017
altTrwają prace polegające na termomodernizacji i kompleksowym remoncie budynku Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim. W roku 2018 planowany jest kolejny etap termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Nielubi wraz z kompleksowym remontem tych obiektów. Gmina Żukowice na to zadanie pozyskała środki  finansowe z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.3 - efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym w kwocie prawie 2,3 mln zł. Wartość wszystkich prac do wykonania to kwota ponad 5 mln zł.

W dniu dzisiejszym z wizytą w Gminie Żukowice przebywał Marszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Cezary Przybylski, który wizytował plac budowy w Brzegu Głogowskim.
Więcej…
 
APEL O POMOC FINANSOWA DLA POWIATU CHOJNICKIEGO
czwartek, 17 sierpnia 2017
altApel o pomoc finansową dla powiatu chojnickiego na usuwanie skutków nawałnic.

alt
Więcej…
 
USUWANIE AZBESTU
środa, 16 sierpnia 2017
altZakończyły się prace związane z odbiorem i ważeniem  wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice w 2017 roku. Wyroby zostały zabrane ze wszystkich zgłoszonych wniosków na ten rok z terenu Gminy. Prace wykonywała firma Renovo s.c. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski, 91-498 Łódź. Zebrano odpady w ilości 13,41 Mg i zostały one przetransportowane na specjalne składowisko, na którym zostaną zutylizowane.

Usuwanie azbestu było możliwe dzięki pozyskaniu dofinansowania wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości
Więcej…
 
STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM 2017/2018
środa, 16 sierpnia 2017
altWójt Gminy Żukowice informuje, iż można pobierać wnioski na stypendium szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2017/ 2018.

Wnioski będą do pobrania w tut. urzędzie w pokoju nr 7, na stronie internetowej tut. urzędu:  www.zukowice.pl , w szkołach na terenie gminy Żukowice oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
Więcej…
 
GMINA ŻUKOWICE W CIENIU KOLEGIATY
środa, 16 sierpnia 2017
altWe wtorek 15 sierpnia 2017 roku pod głogowską Kolegiatą kolejny raz odbyły się uroczystości Święta Wniebowzięcia NMP, Święta Wojska Polskiego oraz Święta Folkloru i Tradycji Ziemi Głogowskiej „W cieniu Kolegiaty”.

W myśl idei tego święta, którym jest kultywowanie najpiękniejszych tradycji ludowych, każda z gmin powiatu głogowskiego przygotowała własne stoisko, gdzie można było podziwiać lokalne rękodzieła, a także skosztować różnych domowych wypieków i potraw. Stoisko  Gminy Żukowice przygotowane przez pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Nielubi cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, na którym znalazły się: kwiaty, owoce, zioła oraz rękodzieło. Dużą uwagą cieszyły się zdjęcia Gminy Żukowice zrobione z lotu ptaka.
Więcej…
 
SPOTKANIE INFORMACYJNE „WSPARCIE DLA RODZICÓW POWRACAJĄCYCH NA RYNEK PRACY”
poniedziałek, 14 sierpnia 2017
altPunkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy zaprasza na bezpłatne spotkanie „WSPARCIE DLA RODZICÓW POWRACAJĄCYCH NA RYNEK PRACY”, którego tematem będą:

- DOFINANSOWANE SZKOLENIA I KURSY (m.in. kursy zawodowe, językowe, komputerowe),
- DOFINANSOWANIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PŁATNE STAŻE
Więcej…
 
XXXII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
poniedziałek, 14 sierpnia 2017
alt
W dniu 10 sierpnia br. odbyła się XXXII zwyczajna sesji Rady Gminy Żukowice na której podjęte zostały następujące uchwały:
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 155
Top! Do góry