• odra.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna1.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
Start
środa, 20 września 2017
NOWY HARMONOGRAM ODPADÓW KOMUNALNYCH
środa, 28 czerwca 2017
altUprzejmie informujemy, iż jest już ustalony nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Żukowice za okres lipiec i sierpień  2017r.
Więcej…
 
XXXI NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
środa, 28 czerwca 2017
 
altNa podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U z  2016 r. poz. 446 ze zm.) zwołuję  na dzień 29 czerwca 2017 r. godz. 16:00 nadzwyczajną sesję Rady Gminy Żukowice  z  następującym porządkiem obrad :      
Więcej…
 
ZAKOŃCZONO PRACE REMONTOWE NA DRODZE GMINNEJ PROWADZĄCEJ DO M. KAMIONA
wtorek, 27 czerwca 2017
altZakończono prace budowlane na drodze gminnej w m. Kamiona remontowanej w ramach zadania pn.: „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kamiona.”

W ramach zadania wykonano remont drogi gminnej publicznej nr 100041 D prowadzącej do m. Kamiona (od GPZ do m. Kamiona) na odcinku o długości ok. 426 m i szerokości od 4,2 m-6,5 m. Odwodnienie drogi zostanie zapewnione poprzez zastosowanie spadków podłużnych i poprzecznych. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię z betonu asfaltowego wraz z poszerzeniem jezdni obustronnym pasem o szerokości zmiennej w zależności od warunków terenowych, pobocza z kruszywa łamanego oraz regulację rowu przydrożnego.
Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
wtorek, 27 czerwca 2017
altIMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało w dniu 27.06.2017 r. ostrzeżenie meteorologiczne : 

Zjawisko/Stopień zagrożenia:  Burze z gradem/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 17:00 dnia 27.06.2017 do godz. 03:00 dnia 28.06.2017
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska:80 %.
Więcej…
 
WAKACYJNY TYDZIEŃ W GMINIE ŻUKOWICE
wtorek, 27 czerwca 2017
altGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi wraz z Wójtem Gminy Żukowice zorganizował po raz kolejny  imprezę integracyjną pt. „Wakacyjny Tydzień” dla dzieci, osób niepełnosprawnych i ich rodzin tj.: 23 czerwca 2017r. w  Kromolinie, 24 czerwca 2017r. w Dobrzejowicach, 25 czerwca 2017r. w Bukwicy.

Atrakcją Naszej imprezy była WIOSKA INDIAŃSKA WOKINII, która oprócz zaprezentowania dwóch Tipi oraz wystawy tradycyjnych strojów indiańskich wraz z akcesoriami typu; pióropusze, tomahawki itp., poprowadziła konkurencje indywidualne i rodzinne, a także zorganizowała warsztaty koralikowe.

Uczestnicy imprezy brali udział w licznych konkurencjach m.in.: strzelanie z łuku, wyścigi węży, połów rybek, nawlekanie koralików, dojenie krowy itp. – za uczestnictwo przewidziano drobne upominki. Osoby niepełnosprawne otrzymały pamiątkowe kubeczki z nadrukiem nazwy imprezy i tipi. Przeprowadzono również konkurs rodzinny, w którym za I miejsce nagrodą był basen, II miejsce – grill,  III miejsce – wentylator.
Więcej…
 
ZAKOŃCZYŁA SIĘ KOLEJNA EDYCJA PROJEKTU CZAS NA BASEN - CZAS NA ZDROWIE DZIECI W GMINIE ŻUKOWICE
poniedziałek, 26 czerwca 2017
altZakończyła się kolejna edycja projektu  "Czas na basen - czas na zdrowie dzieci w Gminie Żukowice” realizowanego w roku szkolnym 2016-2017. Projektem zostali objęci wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Nielubi oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim , którzy wraz z opiekunami raz w miesiącu mieli możliwość korzystania z pływalni Chrobry w Głogowie w ramach zajęć wychowania fizycznego. Organizowane zajęcia spotkały się z pozytywnym odbiorem ze strony uczniów, rodziców, nauczycieli, jak i całej społeczności lokalnej.
Więcej…
 
KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN
poniedziałek, 26 czerwca 2017
altKomunikaty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Oddział w Głogowie O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN.

Mączniak rzekomy cebuli
Zaraza ziemniaka

 
WYMIANA ZŁÓŻ FILTRACYJNYCH W SUW KROMOLIN
poniedziałek, 26 czerwca 2017
altPodpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania pn. „Wymiana złóż filtracyjnych na Stacji Uzdatniania Wody w m. Kromolin". Koszt realizacji tego zadania to kwota ponad 80.000 zł. Zadanie to realizowane będzie w całości ze środków gminnych. W roku 2016 Gmina wykonała wymianę złóż filtracyjnych na Stacji Uzdatniania Wody w m. Nielubia. Zadanie zrealizowane zostanie do końca miesiąca sierpnia.

Woda ze studni głębinowych jest napowietrzana celem wytrącenia związków żelaza i manganu, a następnie filtrowana na trzech ciśnieniowych filtrach zamkniętych. Woda z obu ujęć (w Nielubi i w Kromolinie) spełnia wszelkie wymogi wody przeznaczonej do spożycia, niemniej jednak dobrej jakości złoża filtracyjne są kluczowym elementem procesu uzdatniania. Ponieważ nie można dopuścić do jego zachwiania, obecnie zużyte złoża są wymieniane na nowe, które składają się z trzech warstw: żwirkowa warstwa podtrzymująca, katalityczne złoże manganowe i złoże kwarcowe.
 
WYCIECZKA UCZNIÓW ZE SP W NIELUBI
poniedziałek, 26 czerwca 2017
altDnia 22 czerwca klasy: I i III wraz z wychowawcami, postanowiły opuścić mury szkoły, by zrealizować swoje marzenie, o wspólnym wyjeździe do kina.

Wybraliśmy film pt. ,, Auta 3”( przegłosowali nas chłopcy),ale dziewczynki też zafascynował świat ,, wypasionych” aut wyścigowych. Film, pokazał nam, iż w życiu, nie wolno się nigdy poddawać i tylko uparci zwyciężają. Nawet w świecie szybkich aut, postępuje proces przemijania i nie ma na niego recepty.
Więcej…
 
ZAPRASZAMY NA WAKACYJNY TYDZIEŃ
piątek, 23 czerwca 2017
altWójt Gminy Żukowice oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowicach z/s w Nielubi zapraszają dzieci wraz z rodzicami na WAKACYJNY TYDZIEŃ w godzinach od 16:00 do 19:30 w:

    Piątek 23.06.2017r. do Kromolina na plac zabaw
    Sobotę 24.06.2017r. do Dobrzejowic na plac zabaw
    Niedzielę 25.06.2017r. do Bukwicy na plac zabaw

Będziemy bawić się z Wioską Indiańską WOKINI.
Więcej…
 
WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W GŁOGOWIE PROWADZI NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
piątek, 23 czerwca 2017
altWojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie prowadzi nabór do służby przygotowawczej. Służba ta może być pełniona przez ochotników nie pełniących dotychczas żadnej z form służby wojskowej i posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej (osoby przeniesione do rezerwy bez odbycia służby wojskowej). Służba ta może być pełniona również przez inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego (np. kobiety).
Więcej…
 
ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
piątek, 23 czerwca 2017
altZawiadomienie znak: ROŚIII.6220.7-1.2017 Wójta Gminy Żukowice z dnia 22 czerwca 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa budynku głównego zakładu mleczarskiego z kotłownią, zapleczem administracyjnym i infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego w miejscowości Brzeg Głogowski, obręb Brzeg Głogowski, działka o nr ewid. 797.
Więcej…
 
UCZNIOWIE ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZEGU GŁOGOWSKIM NA WYCIECZCE WE WROCŁAWIU
czwartek, 22 czerwca 2017
alt19 czerwca 2017 roku uczniowie klasy IV i VI udali się na wycieczkę do Wrocławia. Zwiedzanie miasta rozpoczęli od wizyty na Ostrowie Tumskim, gdzie zobaczyli budowle sakralne z różnych epok. Następnie ogromną atrakcją był rejs statkiem po Odrze i jej dopływach, podczas którego podziwiali architekturę zabytkową i współczesną tego europejskiego miasta. Imponująco z tej perspektywy wyglądał gmach Urzędu Wojewódzkiego oraz siedziba Uniwersytetu Wrocławskiego. Był spacer po Rynku i
Więcej…
 
UCZNIOWIE ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZEGU GŁOGOWSKIM NA WYCIECZCE W KOŚCIANIE Z „PIRATAMI DOOKOŁA ŚWIATA W POSZUKIWANIU SKARBU”
czwartek, 22 czerwca 2017
altW dniu 19 czerwca 2017 r. uczniowie klas I – III  Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim wyruszyli na spotkanie z „Piratami dookoła świata” z Klubu Nenufar w Kościanie. Czekało na dzieci wiele atrakcji: pływanie wielką łodzią po jeziorze, nauka wiosłowania, odczytywanie hieroglifów, poznanie najważniejszych zabytków architektonicznych świata w Parku Miniatur, pasowanie na pirata, słuchanie legend indiańskich, zabawy oraz taniec indiański przyjaźni i zgody.
Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
czwartek, 22 czerwca 2017
altIMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało w dniu 22.06.2017 r. ostrzeżenie meteorologiczne :

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silne burze z gradem/2
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 20:00 dnia 22.06.2017 do godz. 07:00 dnia 23.06.2017
Więcej…
 
WIKTORIA I MIEDYNARODOWY EGZAMIN
czwartek, 22 czerwca 2017
altW roku szkolnym 2016/2017 uczennica Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nielubi Wiktoria Michałek pod opieką nauczyciela języka niemieckiego p. Justyny Nowak przygotowywała  się do egzaminu międzynarodowego ÖSD Zertifikat Deutsch A1, który odbył się we Wrocławiu dnia 7 czerwca 2017r.
 
Wiktoria zdała egzamin z oceną bardzo dobra. Gratulujemy!
Więcej…
 
OD 17 CZERWCA 2017 R. OBOWIĄZUJĄ NOWE ZASADY WYCINKI DRZEW
środa, 21 czerwca 2017
altW dniu 02.06.2017 r. opublikowano nowelizację ustawy o ochronie przyrody, która zaostrza złagodzone na początku roku przepisy tej ustawy: wracają pomiary obwodów drzew na wysokości 5 cm, wprowadzono obowiązek zgłoszenia zamiaru wycinki drzew, a pracownicy urzędu gminy będą w terenie oglądać drzewa, które mają zostać usunięte.
Więcej…
 
TRENING SYSTEMU URZĄDZEŃ ALARMOWYCH
środa, 21 czerwca 2017
altW dniu 22 czerwca br. na terenie powiatu głogowskiego zostaną uruchomione dwukrotnie syreny alarmowe.

Pierwszy raz o godz. 10.00: modulowany dźwięk syreny w okresie trzech (3) minut - jako sygnał OGŁOSZENIE ALARMU;

Drugi raz o godz. 11.00: ciągły dźwięk syreny w okresie trzech (3) minut
- jako sygnał ODWOŁANIE ALARMU

Więcej…
 
ZAWIADOMIENIE - XXX ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
wtorek, 20 czerwca 2017
altZawiadamiam, że w dniu 28 czerwca 2017 o godz.15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Żukowice odbędzie się XXX zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice z następującym porządkiem obrad :
Więcej…
 
KONKURS PRZYRODNICZY ,,TAJEMNICE PRZYRODY” W SP W BRZEGU GŁOGOWSKIM
wtorek, 13 czerwca 2017
altDnia 31.05.2017r. w  Szkole Podstawowej w Brzegu Głogowskim odbył się indywidualny konkurs przyrodniczy ,,Tajemnice przyrody”.

Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy przyrodniczej wśród uczniów, zainteresowanie uczniów różnorodnością, bogactwem i pięknem przyrody oraz zachęcanie do samodzielnego zdobywania  i pogłębiania wiedzy.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 151
Top! Do góry