• odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
  • rzepak.jpg
  • chaber.jpg
Start
poniedziałek, 18 marca 2019
OGŁOSZENIE O NABORZE NA ZASTĘPSTWO Drukuj
poniedziałek, 10 lipca 2017
altWójt Gminy Żukowice ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żukowice. Stanowisko: Podinspektor ds. gospodarki wodno-ściekowej – 1 etat.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „oferta pracy na zastępstwo” w sekretariacie Urzędu Gminy w Żukowicach lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Żukowice, 67-231 Żukowice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lipca 2017r., do godz. 15.30. Decyduje data faktycznego wpływu do urzędu.

Szczegóły ogłoszenia na stronie na stronie BIP
 
Top! Do góry